foto Ariadna Fuertes Seder
ARIADNA FUERTES SEDER
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
(9635) 43565
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 18:00 a 19:30. AULA IV (F.FÍSICA -BLOQUE C)
Primer quadrimestre
Dimecres de 18:00 a 19:30. AULA IV (F.FÍSICA -BLOQUE C)
Segon quadrimestre
Dimarts de 14:00 a 17:00. DESPACHO 2.3.14 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València