foto Ana Garcia Granero
ANA GARCIA GRANERO
PDI-Titular d'Universitat
Cap de Seccio-Servei
Cap Iniciatives del Pla Estrategic i Els Pressupostos Generals
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
(9638) 28771