foto M Consuelo Agullo Blanes
M CONSUELO AGULLO BLANES
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: QUÍMICA ORGÀNICA
Departament: Química Orgànica
(9635) 43886
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 16:00 a 19:00. DESPACHO 5ª PLANTA (EDIFICIO F. FAC.QUÍMICA)
Segon quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. DESPACHO 5ª PLANTA (EDIFICIO F. FAC.QUÍMICA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València