foto M del Carmen Agullo Diaz
M DEL CARMEN AGULLO DIAZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
(9638) 64686
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 11:30. DESPATX 303
Primer quadrimestre
Dijous de 14:30 a 16:30. DESPATX 303
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València