foto Juli Antoni Aguado Hernandez
JULI ANTONI AGUADO HERNANDEZ
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
Facultat de Ciències Socials (Despatx 4D03) Campus dels Tarongers - Av.Tarongers, 4b 46022 València
(9616) 25941
Biografia

Treballs actuals en les línies de recerca de participació ciutadana i moviments socials, desenvolupament local i responsabilitat social pública (clàusules socials).

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 12:30. 4D03
Primer quadrimestre
Dijous de 09:00 a 10:30. 4D03
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 12:00. 4D03
Segon quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:00. 4D03
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs