foto Adela Jaime Pastor
ADELA JAIME PASTOR
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
Departament: Didàctica de la Matemàtica
(9616) 25102
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 14:00 a 15:00. DESPATX 03.06 FACULTAT DE MAGISTERI
Primer quadrimestre
Dilluns de 19:30 a 20:00. DESPATX 03.06 FACULTAT DE MAGISTERI
Primer quadrimestre
Dimecres de 14:00 a 15:00. DESPATX 03.06 FACULTAT DE MAGISTERI
Primer quadrimestre
Dimecres de 19:30 a 20:00. DESPATX 03.06 FACULTAT DE MAGISTERI
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València