foto Ana Juan Garcia
ANA JUAN GARCIA
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TOXICOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9635) 44957
Asignatures impartides i modalitats docents
33951 - Toxicologia alimentàriaLaboratori, Teoria
34083 - ToxicologiaLaboratori, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
36312 - ToxicologiaSeminaris, Laboratori, Teoria
36370 - Seguretat alimentàriaTeoria
41026 - Seguretat alimentàriaTeoria
Tutories
Anual
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX 4-06 FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València