foto Ana Juan Garcia
ANA JUAN GARCIA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TOXICOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9635) 44957
Asignatures impartides i modalitats docents
33096 - Toxicologia ambiental i salut pública - Grau en Ciències AmbientalsLaboratori
33951 - Toxicologia alimentària - Grau en Nutrició Humana i DietèticaSeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
33954 - Higiene alimentària - Doble Grau en Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaSeminaris, Teoria, Tutories
33954 - Higiene alimentària - Grau en Nutrició Humana i DietèticaSeminaris, Teoria, Tutories
33971 - Treball fi de grau en Nutrició Humana i Dietètica - Grau en Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
33993 - Toxicologia laboral - Grau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsSeminaris, Teoria, Tutories
34002 - Treball fi de grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments - Grau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsTreball fi d'estudis
34009 - Higiene alimentària - Grau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsTeoria
34083 - Toxicologia - Grau en FarmàciaLaboratori, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de Farmàcia - Grau en FarmàciaTreball fi d'estudis
36312 - Toxicologia - Doble Grau en Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaTeoria, Tutories
36313 - Treball fi de grau del PDG de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica - Doble Grau en Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
41026 - Seguretat alimentària - Màster Universitari en Qualitat i Seguretat AlimentàriaTeoria
41030 - Pràctiques externes - Màster Universitari en Qualitat i Seguretat AlimentàriaPrácticum
41031 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Qualitat i Seguretat AlimentàriaTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dimarts de 10:00 a 13:00. FACULTAT DE FARMÀCIA 4-06
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València