foto Ana Juan Garcia
ANA JUAN GARCIA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TOXICOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9635) 44957