foto Cesar Antonio Albarran Diego
CESAR ANTONIO ALBARRAN DIEGO
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ
Departament: Òptica i Optometria i Ciències de la Visió
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. DESPATX 4323 FACULTAT DE FISICA (EDIFICI D)
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPATX 4323 FACULTAT DE FISICA (EDIFICI D)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València