foto Alfredo Juan Grau Grau
ALFREDO JUAN GRAU GRAU
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FINANCES EMPRESARIALS
Departament: Finances Empresarials
(9616) 25343