foto Alfredo Juan Grau Grau
ALFREDO JUAN GRAU GRAU
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FINANCES EMPRESARIALS
Departament: Finances Empresarials
(9616) 25343
Biografia

Professor Titular d'Universitat en el Departament de Finances Empresarials de la Facultat d'Economia (Universitat de València). Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València. Vaig realitzar el Curs d'Adaptació Pedagògica (CAP) actualment assimilable al Màster Universitari en professor/a d'Educació Secundària per la Universitat Complutese de Madrid. Doctorat en Economia Financera per la Universitat de València amb la tesi doctoral titulada "Valoració de les accions en el mercat de capitals espanyol i europeu" amb qualificació Excel·lent Cum laude.

En l'àmbit de la docència impartisc Finances en els graus d'Intel·ligència i Analítica de Negocis i doble títol en Administració i Direcció d'Empreses i Dret. Així mateix, impartisc docència en el Màster en Finances Corporatives i Màster en Direcció d'Empreses-MBA. Compte amb més de quaranta publicacions docents, he presentat més de vint ponències en congressos d'innovació educativa i ha participat en tretze projectes d'innovació docent. A més, dirigesc el Grup Consolidat d'Innovació Docent en Finances Corporatives-GINFICO. He publicat dos manuals de Finances i diversos capítols de llibre en editorials de prestigi gran part d'ells indexats en el primer quartil (Q1) segons Scholarly Publishers Indicators (SPI). He rebut el premi Fernando Sapiña pels meus materials docents i la distinció de millor ponència d'innovació docent per International Conference on Innovation, Documentation and Education.

En el camp de la recerca, dirigesc el grup de recerca EFICO (Finanzas Sostenibles, Gobierno Corporativo y Economía (EFICO) (uv.es)) i em centre actualment en estudis relacionats amb Finances Sostenibles, Govern Corporatiu i Board Gender Diversity, però també he investigat en Asset Pricing i en l'efecte de l'entorn econòmic i industrial en les decisions financeres. He participat com a ponent en més de trenta congressos internacionals i nacionals, organitzats per entitats de reconegut prestigi, como ara: European Financial Management Association (EFMA), Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA), International Conference on Advanced Research Methods and Analytics (CARMA), Annual Conference ASFAAG. Academy of Sustainable Finance, Accounting, Accountability & Governance, Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia i Spanish Finance Association (AEFIN), entre altres. Tinc publicats més de trenta articles en revistes de prestigi estant gran part d'ells indexats en el primer quartil segons Journal Citation Reports (JCR), com ara: Business Ethics, the Environment & Responsibility (Q1), International Business Review (Q1), Journal of Business Research (Q1), Small Business Economics (Q1), European Journal of Finance (Q1), Sustainability-Entrepreneurial Sustainability: New Innovative Knowledge (Q2), Spanish Journal of Agricultural Research (Q2), Quantitative Finance (Q2) i Spanish Journal of Finance & Accounting, entre altres. Així mateix, he rebut tres premis de recerca atorgats per The European Academy of Management and Business Economics i per l'Associació Iberoamericana de Control de Gestió.

A més, he participat en contractes de recerca amb l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) i he format part de diversos projectes de recerca d'entre els quals, destaquen diversos projectes de transferència atorgats per l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) emmarcats en la línia de “Accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació”. Així mateix, he col·laborat en altres projectes de transferència també concedits per l'AVI en la línia “Valorització i transferència de resultats de recerca a les empreses”.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 10:30 a 13:30. DESPACHO 5C01
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. DESPACHO 5C09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València