foto Rafael Aliena Miralles
RAFAEL ALIENA MIRALLES
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
(9638) 28199
Asignatures impartides i modalitats docents
33504 - Prestacions del sistema públic de serveis socialsTeòric-Pràctic
33506 - Política socialTeòric-Pràctic
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 16:30 a 19:30. 1D14
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València