foto Alicia Llorca Porcar
ALICIA LLORCA PORCAR
PDI-Associat/Da Universitari/A
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Divendres de 09:30 a 12:30. DESPATX 3.12, AVISAR PER MAIL.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València