foto Maria Cristina Alvarez Rogero
MARIA CRISTINA ALVAREZ ROGERO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Primer quadrimestre
Dimarts de 08:00 a 10:00. 1D06.
Segon quadrimestre
Dimarts de 08:00 a 10:00. 1D06.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València