foto Vicente Alberto Alonso Rimo
VICENTE ALBERTO ALONSO RIMO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
(9638) 28142
Biografia

Llicenciat en Dret per la Universitat de València (UV) i premi extraordinari de llicenciatura (1993), doctor en Dret per la mateixa Universitat i premi extraordinari de doctorat (2000), ha exercit la docència i la investigació des de 1993 en la UV, des de 2002 fins hui com a professor titular d'Universitat del Departament de Dret penal i així mateix com a investigador en l'Institut Universitari d'investigació en Criminologia i Ciències penals de la UV.

La seua activitat investigadora, reconeguda amb la concessió de 3 sexennis d'investigació per la CNEAI, s'ha desenvolupat en el marc de nombrosos projectes d'investigació competitius, alguns d'ells de caràcter internacional (en col·laboració amb el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht i el Ministeri de Justícia alemany, o amb la Universitat d'Atenes en el marc d'un projecte de la Unió Europea). Des de 2017 a 2020 va ser investigador principal d'un projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació sobre “Justícia penal preventiva i tutela de l'ordre públic” (DER2016-77947-R) en el qual van intervindre 25 investigadors de diverses universitats nacionals i estrangeres (http://www.uv.es/instituto-criminologia-ciencias-penales/es/investigacion/projectes-investigacio/vigentes-1285968353051/ProjecteInves.html?id=1286000492470). Des de 2015 dirigeix un grup d'investigació de la UV sobre Dret penal de la perillositat (GIUV2015-261). Altres de les seues línies d'investigació són: expansió de la punició de la preparació delictiva com a manifestació de la revitalització del Dret penal d'autor, delictes de terrorisme i drets fonamentals, criminalització de la protesta social, limitació temporal de les mesures de seguretat, delictes contra la seguretat viària, el paper de la víctima en el sistema de justícia penal.

Els resultats de la seua investigació han sigut difosos a través de seminaris i ponències en diverses universitats i centres d'investigació nacionals i internacionals i s'han plasmat en nombroses publicacions en revistes especialitzades, espanyoles i estrangeres, i en diversos llibres, com a autor, coautor i director, en editorials de reconegut prestigi en l'àmbit jurídic.

Ha realitzat estades d'investigació en Harvard University, Albert-Ludwigs-Universität, Università di Modena, Max-Planck-Institut f. Strafrecht, Columbia University, Nova York University, Oxford University.

Durant els cursos judicials 2004-2005 i 2005-2006 va exercir com a Magistrat suplent en l'Audiència Provincial de València.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 13:00 a 14:00. DESPATX 4B02 (FACULTAT DE DRET - EDIFICI DEPARTAMENTAL)
Primer quadrimestre
Dimarts de 16:00 a 18:00. DESPATX 4B02ACULTAT DE DRET - EDIFICI DEPARTAMENTAL)
Segon quadrimestre
Dimarts de 13:00 a 14:00. DESPATX 4B02 (FACULTAT DE DRET - EDIFICI DEPARTAMENTAL)
Segon quadrimestre
Dimarts de 16:00 a 18:00. DESPATX 4B02 (FACULTAT DE DRET - EDIFICI DEPARTAMENTAL)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Projectes