foto Ana Maria Botella Nicolas
ANA MARIA BOTELLA NICOLAS
PDI-Titular d'Universitat
Especialista Pau
Dega/Degana / Director/a Ets
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
Departament: Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música
Despacho 12, cuarta planta, Facultat de Magisteri. Avenida Tarongers, 4 46022 Valencia
(9639) 83384
Biografia

Professora titular del Departament de Didàctica de l'Eduació Física, Artística i Música de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. Llicenciada en Geografia i Història (especialitat de Musicologia) i diplomada en Magisteri (especialitat d'Educació musical) per la Universitat d'Oviedo. Títol professional de Música a l'especialitat de Piano i Màster Internacional de Música a la mateixa especialitat pel Conservatori Superior de Música d'Oviedo “Eduardo Martínez Torner”. Doctora en Pedagogia per la Universitat de València amb una tesi que analitzava i catalogava la música de Moros i Cristians d'Alcoi, així com realitzava una aplicació didàctica a l'aula de secundària, per la qual va aconseguir una beca concedida per l'Institut Alacantí de Cultura. Juan Gil-Albert” (Diputació Provincial d'Alacant). Funcionària de carrera del cos de professors d'ensenyament secundari des de 2001 (actualment en excedència). Revisora ​​de revistes de recerca i membre de comitès científics de congressos i jornades. Pertany al grup de Recerca multidisciplinar IEDUCARTSel principal interès del qual és el treball des d'una òptica multidisciplinar a l'aula, focalitzat especialment en disciplines artístiques com el Cinema, l'Animació i l'Òpera. Conferenciant convidada al projecte Òpera Oberta “El Liceu a la Universitat”, des de la temporada 2008/2009.

Les seves línies de recerca principals són la Didàctica de l'audició musical, Tics i Educació musical i Innovació educativa a través de la interdisciplinarietat i l'òpera. Investigadora principal del projecte Emergent R+D+i El paisatge sonor, escolta, creació i recreació. Anàlisi descenaris deducació ambiental i musical, de la Generalitat Valenciana, així com de la Xarxa dinnovació docent L’hort-Ieducarts, 2.0. i 3.0 del Vicerectorat de Polítiques de formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València, durant uns quants anys. Actualment és IP de projecte El paisatge sonor com a context d'aprenentatge interactiu, transversal i interdisciplinar (UV-SFPIE_PID19-1096358). Des del 2020 és Directora del grup de Recerca investigació iMUSED (Investigating Music Education GIUV2020-483), l'objectiu del qual és aprofundir en el coneixement de l'educació musical des de múltiples perspectives com la innovació educativa, la interdisciplinarietat, l'estudi del currículum, les identitats musicals i la transferència de coneixement. Com a resum global de la trajectòria acadèmica cal destacar la publicació de 128 articles (100 en revistes científiques i 28 en revistes no indexades) i 84 capítols de recerca, més de 200 aportacions a congressos, ja sigui per mitjà de ponències o comunicacions, la participació en 3 projectes de recerca, 12 d'innovació docent com a IP i 17 com a membre d'equip i la realització de 8 estades investigadores i 5 docents. Té 2 sexennis de recerca (2009-2014, 2015-2020) i 3 quinquennis docents (2006-2011 i 2012-2017).

En l'àmbit docent ha impartit classe durant un total de 20 cursos acadèmics en les universitats d'Oviedo i Valéncia, destacant l'impartició de docència en Màster de doctorat durant 12 cursos i en el *Master de Secundària durant 3. Té dirigides 21 tesis doctorals i 31 Treballs Fi de Màster (21 del d'investigació i 10 del màster de secundària), aixina com 39 Treballs fi de Grau. Els numerosos materials docents generats, aixina com la vinculació a proyectes d'innovació i participació en congressos docents atesten la dedicació a la docència i a la millora contínua en metodologia i tècniques docents.

Finalment, en matèria de Gestió, destacaria la llabor com a secretària del Departament (2012-2015), ser membre de la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster en Professor/a de Ensenyança Secundària (2011-2018), membre de la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster en Investigació en Didàctiques Específiques (2015-2020), coordinar el proyecte didàctic Òpera *Oberta (2011-2014), i dirigir l'aula de Música del Vicerrectorat de Cultura i Igualtat de la UV (2015-2018), entre atres activitats. També ha dirigit el Màster en Investigació en Didàctiques Específiques de la Facultat de Magisteri (2016-2018) i (2019-2020) i ha coordinat el doctorat en música (2015-2018). Ha segut Vicedecana d'ordenació académica i postgado de la Facultat de Magisteri. És Decana de la Faculat de Magisteri des de noviembe de 2020.

 

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 13:30. DEGANAT FACULTAT DE MAGISTERI. TARONGERS TLF. 9638(64481)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Tesis, tesines i treballs