foto Ana Maria Garcia Arroyo
ANA MARIA GARCIA ARROYO
PDI Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Asignatures impartides i modalitats docents
33680 - Llengua estrangera per a mestres: anglèsTeòric-Pràctic
40516 - Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en la llengua anglesaTeòric-Pràctic
40561 - Pràcticum: Especialitat de llengua anglesaPràctiques externes
42255 - Treball fi de màster: Especialitat de llengua anglesaTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València