foto Amelia Maña Lloria
AMELIA MAÑA LLORIA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs
Director/a de Seccio Departamental
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
Departament: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Facultad de Magisterio Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación. Despacho D3.06 Avda. Tarongers, 4 46022, Valencia
(9639) 83442
Biografia

Amelia Mañá és professora en el Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de València. També és investigadora en l'Estructura de Recerca Interdisciplinar sobre la Lectura (ERI-Lectura). La seva formació acadèmica inclou els títols de Doctora i Llicenciada en Psicologia i Psicopedagogia per la Universitat de València. Des de 2012 imparteix docència en l'àmbit de la Psicologia del Desenvolupament i les Necessitats Educatives Especials, principalment en els Graus de Mestre d'Educació Infantil i Primària i en el Màster en Educació Especial. La seva recerca s'ha dedicat principalment a l'estudi de processos cognitius relacionats amb la lectura, concretament amb els processos d'autoregulació de la comprensió i els aspectes motivacionals que afecten el procés de comprensió i l'aprenentatge a partir de informaicón textual. Ha participat en diversos projectes relacionats amb l'avaluació i entrenament de processos de comprensió en alumnat de primària i secundària així com en població amb trastorns del neurodesenvolupament.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 13:00 a 14:00. DESPATX D3.06 - FACULTAT DE MAGISTERI
Primer quadrimestre
Dilluns de 15:00 a 17:00. DESPATX D3.06 - FACULTAT DE MAGISTERI
Segon quadrimestre
Dilluns de 15:00 a 18:00. DESPATX D3.06 - FACULTAT DE MAGISTERI
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes