foto Amparo Elvira Mari Poveda
AMPARO ELVIRA MARI POVEDA
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
(9638) 28523
658916031
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Primer quadrimestre
Dilluns de 17:30 a 18:30. 1D20.
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:30. 1D20.
Segon quadrimestre
Dilluns de 17:30 a 18:30. 1D20.
Segon quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:30. 1D20.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València