foto Amelia Diaz Martinez
AMELIA DIAZ MARTINEZ
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9638) 64411