foto Adriana Mira Pastor
ADRIANA MIRA PASTOR
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9639) 83438
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 15:30. N 309 (FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA)
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 13:30. N 309 (FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València