foto Adriana Mira Pastor
ADRIANA MIRA PASTOR
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9639) 83438
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. N309 FACULTAT PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 15:30. N309 FACULTAT PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València