foto Ana Montesinos Garcia
ANA MONTESINOS GARCIA
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: DRET PROCESSAL
Departament: Dret Administratiu i Processal
Despacho 3D08, Departamento de Derecho Procesal
(9638) 28848
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 14:30. DESPACHO 3D08
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:30 a 14:30. DESPACHO 3D08
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:30 a 14:30. DESPACHO 3D08
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:30 a 13:30. DESPACHO 3D08
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs