foto Amparo Moraleja Obispo
AMPARO MORALEJA OBISPO
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TOXICOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
44295
Asignatures impartides i modalitats docents
33949 - Avaluació de riscos toxicològicsAula Informàtica
33954 - Higiene alimentàriaSeminaris, Laboratori
34009 - Higiene alimentàriaLaboratori
34075 - Pràctiques tuteladesPrácticum, Tutories
35084 - Toxicologia aplicada i PsicofarmacologiaTeòric-Pràctic
Tutories
Anual
Dimarts de 16:00 a 18:00. DESPATX 3-32. FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València