foto Amparo Sanz Marco
AMPARO SANZ MARCO
PDI Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: QUÍMICA ORGÀNICA
Departament: Química Orgànica
(9635) 44337
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
34066 - Química farmacèuticaLaboratori
34207 - Laboratori de química orgànica IILaboratori, Tutories
36454 - Química Orgánica IITeoria, Tutories
36455 - Laboratori Química Orgànica ITutories
36471 - Compostos Orgànics d'Interès IndustrialTeoria, Tutories
36472 - Treball Fí de Grau en QuímicaTreball fi d'estudis
44613 - Química mèdicaSeminaris, Teoria, Tutories
44716 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.