foto Amparo Nacher Alonso
AMPARO NACHER ALONSO
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
(9635) 43319
Asignatures impartides i modalitats docents
34082 - Tecnologia farmacèutica ISeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
34098 - DermofarmàciaLaboratori
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 00:00 a 01:00. TUTORIAS VIRTUALES
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESTATX 2.36 FAC. FARMACIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València