foto Amparo Nacher Alonso
AMPARO NACHER ALONSO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
(9635) 43319
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 10:00 a 13:00. DESPATX 2.36
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València