foto Ana Ancheta Arrabal
ANA ANCHETA ARRABAL
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
Profesora Titular de Universidad DPTO. DE EDUCACIÓN COMPARADA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN BLASCO IBÁÑEZ, Nº30 46010 VALENCIA CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD-CONFIDENTIALITY CLAUSE (ACGUV 227/2014: Art. 7.1) http://www.uv.es/websiuv/clausula_confidencialitat.html
51398
Asignatures impartides i modalitats docents
33254 - Problemes i corrents contemporanis en educació - Grau en FilosofiaSeminaris, Teoria, Tutories
33460 - Pràctiques externes. Pràcticum II. Estudi i intervenció en contextos socioeducatius - Grau en Educació SocialPrácticum
33492 - Treball de fi de grau - Grau en Educació SocialTreball fi d'estudis
33712 - Educació comparada - Grau en PedagogiaTeòric-Pràctic
33713 - Drets humans i educació - Grau en PedagogiaTeòric-Pràctic
33742 - Pràcticum II. Estudi i intervenció en contextos socioeducatius - Grau en PedagogiaPrácticum
33743 - Treball fi de grau en Pedagogia - Grau en PedagogiaTreball fi d'estudis
40335 - Pràcticum de les especialitats de serveis socioculturals i a la comunitat - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaPrácticum
40548 - Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a les especialitats de serveis socioculturals i a la comunitat - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTeòric-Pràctic
42266 - Treball fi de màster: especialitat de serveis socioculturals i a la comunitat - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTreball fi d'estudis
44364 - Perspectives internacionals de programes socioeducatius per a la primera infancia - Màster Universitari en Acció Social i EducativaPràctiques, Teoria
44375 - Pràctiques externes - Màster Universitari en Acció Social i EducativaPrácticum
44376 - Treball final de màster - Màster Universitari en Acció Social i EducativaTreball fi d'estudis
44546 - Pràctiques externes - Màster Universitari en Política, Gestió i Direcció d'Organitzacions EducativesPrácticum
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 13:00. DESPATX 201
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 11:30. EDIFICIO MASTER EDUC. SECUNDARIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València