foto Ana Ancheta Arrabal
ANA ANCHETA ARRABAL
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
DPTO. DE EDUCACIÓN COMPARADA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN BLASCO IBÁÑEZ, Nº30 46010 VALENCIA CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD-CONFIDENTIALITY CLAUSE (ACGUV 227/2014: Art. 7.1) http://www.uv.es/websiuv/clausula_confidencialitat.html
51398
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 13:00 a 16:00. DESPATX 201
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València