foto Andres Ferrer Carrasco
ANDRES FERRER CARRASCO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA
Departament: Anatomia i Embriologia Humana
655254309 (P)
Asignatures impartides i modalitats docents