foto Antonio C. Ledo Caballero
ANTONIO C. LEDO CABALLERO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: HISTÒRIA ANTIGA
Departament: Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga
(9639) 83656
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 13:00 a 14:00. 6ª PLANTA. FAC. GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Anual
Dimarts de 13:00 a 14:00. 6ª PLANTA. FAC. GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Anual
Dijous de 13:00 a 14:00. 6ª PLANTA. FAC. GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València