foto Angel Luis Ortega Valero
ANGEL LUIS ORTEGA VALERO
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA
Departament: Fisiologia
(9635) 43817
677696242
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. DESPACHO 2-73-DPTO.FISIOLOGIA-F.FARMACIA
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. DESPACHO 2-73-DPTO.FISIOLOGIA-F.FARMACIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València