foto Andreu Senti Pons
ANDREU SENTI PONS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FILOLOGIA CATALANA
Departament: Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana Av. de Blasco Ibáñez, 32. 46010 València
51127
Biografia

Andreu Sentí és doctor internacional en Filologia Catalana per la Universitat d’Alacant (2013), amb premi extraordinari. Actualment, és professor titular de lingüística catalana al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València. Els seus interessos de recerca van des de la semàntica cognitiva, la lingüística històrica, la gramaticalització i la variació fins a l’aprenentatge de llengües. Ha publicat articles sobre semàntica, especialment sobre perífrasis verbals, construccions modals i evidencials en català i neologia, així com també ha participat en diversos congressos internacionals. Actualment coordina el Corpus Parlars, un corpus oral i informal per al català valencià (www.uv.es/corvalc). En la docència universitària ha impartit assignatures de lingüística catalana, lingüística aplicada, estil i escriptura i comunicació oral.

Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València