foto Andres Enrique Tomas Dominguez
ANDRES ENRIQUE TOMAS DOMINGUEZ
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: ARQUITECTURA I TECNOL. DE COMPUTADORS
Departament: Informàtica
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 15:30 a 17:30. DESPACHO 2.2.6 ETSE
Segon quadrimestre
Divendres de 15:30 a 17:30. DESPACHO 2.2.6 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València