foto Sandra Obiol Frances
SANDRA OBIOL FRANCES
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9616) 25931
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 14:00. 3D04
Primer quadrimestre
Dimecres de 15:30 a 16:30. 3D04
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Projectes
Textos del currículum