foto Ana Pilar Cervera Ferri
ANA PILAR CERVERA FERRI
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA
Departament: Anatomia i Embriologia Humana
Laboratori de Circuits Neuronals Dept. Anatomia i Embriologia Humana Fac. Medicina Avda. Blasco Ibáñez, 15 46010
(9639) 83507