foto Ana Pilar Cervera Ferri
ANA PILAR CERVERA FERRI
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA
Departament: Anatomia i Embriologia Humana
Laboratori de Circuits Neuronals Dept. Anatomia i Embriologia Humana Fac. Medicina Avda. Blasco Ibáñez, 15 46010
(9639) 83507
Asignatures impartides i modalitats docents
34069 - Anatomia humanaSeminaris, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
34364 - Anatomia humanaLaboratori, Teoria, Tutories
35272 - Anatomia dels òrgans del llenguatge i l'audicióLaboratori
36313 - Treball fi de grau del PDG de Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
40142 - Neurobiologia cel·lular i molecularLaboratori, Teoria
40145 - Neurobiologia experimentalLaboratori, Teoria
43014 - Bases anatòmiques de la investigació biomèdicaTeoria
43022 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
43089 - Fisiopatologia de la malaltia d'alzheimerTeoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA - SOLICITAR CITA PREVIA ANA.CERVERA-FERRI@UV.ES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València