foto Alejandro Daniel Pizzi
ALEJANDRO DANIEL PIZZI
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9616) 25337
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. 3D03.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València