foto Ana Rosa Calero Valera
ANA ROSA CALERO VALERA
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: FILOLOGIA ALEMANYA
Departament: Filologia Anglesa i Alemanya
51319
Biografia

Ana R. Calero Valera és Professora Titular de Filologia Alemanya a la Universitat de València. Va presentar la seua tesi doctoral “Las obras de Heiner Müller en torno a Shakespeare: reescritura paródica” en 2001, i va obtenir el premi extraordinari de doctorat en 2004. Des de 2005, ha estat membre de diversos projectes de recerca sobre teatre contemporani i posdramàtic en llengua alemanya. Des de 2017, és membre del grup de recerca REPERCRI: https://repercrirg.com/es/equipo-de-investigacion/ana-rosa-calero-valera/.Ha realitzat estades de recerca en universitats alemanyes i nordamericanes (Johannes Gutenberg Universität-Mainz, Humboldt Universität-Berlin, Albert Ludwigs Universität-Freiburg, University of Virginia-Charlottesville).

Juntament amb Carmen Plaza Blázquez ha realitzat traduccions a l'espanyol, com Una herencia peligrosa (Gefährliche Verwandtschaft) de Zafer Şenocak (Editorial Pre-Textos, 2009). En les seues recerques aborda la literatura en llengua alemanya dels segles XX i XXI, principalment des dels següents eixos temàtics: La Primera Guerra Mundial i el període d'entreguerres, la literatura de la (post-)migració i de refugiats, estudis sobre la postmemòria i el teatre contemporani.

Algunes de les seues últimes publicacions són: „Glokalisierungsprozesse auf der Bühne: Karagöz, Keloglan und Perikızı“ (Lendemains, 2016, pp. 54-63); ¿A quién pertenecen los muertos? Su memoria y descanso en la literatura. Quaderns de Filologia – Estudis Literaris 2019: 24 (coedición con Olga Hinojosa Picón y Olaf Müller); “Diálogo entre memorias: perpetradores y víctimas en Brief in die Auberginenrepublik de Abbas Khider“. (Revista de Filología Alemana, 27, 2019, pp. 117-130); “Cemeteries as Sites of Memory of the First World War Dead”. En: Geographies of Perpetration. Re-Signifying Cultural Narratives of Mass Violence (Peter Lang, 2021, pp. 75-88); “Vivir y viajar peligrosamente: Ilsa Barea-Kulcsar y la Telefónica”. En: Grenzen überschreiten / Traspasando fronteras (Iberoamericana / Vervuert, 2021, pp. 171-181); “Literarische Rekonstruktion von NS-Zwangsarbeit in Natascha Wodins Sie kam aus Mariupol und Irgendwo in diesem Dunkel“. En: Arbeitswelten von gestern bis heute (Peter Lang, 2022, pp. 37-51).

Actualment i des de 2012 compagina la docència i la recerca amb funcions de gestió en qualitat de Vicedegana d'Internacionalització i Innovació de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, i com a suport a la internacionalització per al Vicerectorat d'Internacionalització i Multilingüisme de la Universitat de València.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 12:30. DEGANAT FFTIC
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 13:00. DEGANAT FFTIC
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes