foto Clara Arbiol Gonzalez
CLARA ARBIOL GONZALEZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
(9639) 83713