foto Javier Armengol Diaz
JAVIER ARMENGOL DIAZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ECOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
(9635) 43933