foto Alicia Armengot Vilaplana
ALICIA ARMENGOT VILAPLANA
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: DRET PROCESSAL
Departament: Dret Administratiu i Processal
(9616) 25058
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. DESPACHO 3D02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs