foto Alicia Sales Galan
ALICIA SALES GALAN
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
Departament: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Facultad de Psicología Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación-Despacho F-422 (4ºpiso) Avda.Blasco Ibáñez, 21-46010 Valencia (9639) 83992
83992
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 12:30 a 14:00. DESPATX F422. FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Anual
Dijous de 10:00 a 11:30. DESPATX F422. FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València