foto Francisco L Atienza Gonzalez
FRANCISCO L ATIENZA GONZALEZ
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Delegat/Delegada Rector/A
Per a la Salut Psicosocial
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9638) 64398
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 09:00 a 10:30. N214 (ALA NORTE FACULTAD DE PSICOLO GÍA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs