foto Aleix Tomas Sancho
ALEIX TOMAS SANCHO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Primer quadrimestre
Dijous de 16:30 a 18:00. 1D09.
Segon quadrimestre
Dijous de 16:00 a 17:30. 1D09.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València