foto Alicia Villar Aguiles
ALICIA VILLAR AGUILES
PDI-Titular d'Universitat
Delegat/Delegada Rector/A
Per a Trajectories Academiques
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9616) 25937
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 13:00. 3D16
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 13:00. 3D16
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes