foto David Bayona Cuallado
DAVID BAYONA CUALLADO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 17:00 a 20:00. 4P13
Segon quadrimestre
Divendres de 18:30 a 20:30. 4P13
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València