foto Cristina Barrios Marta
CRISTINA BARRIOS MARTA
PDI-Associat/Da Assistencial Ciencies Salut
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
Asignatures impartides i modalitats docents