foto Rosa Bañuls Egeda
ROSA BAÑULS EGEDA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
Despacho M303
(9639) 83482
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. TARONGERS, AULA ASIGNADA POR LA FACULTAD
Segon quadrimestre
Dijous de 12:00 a 15:00. DPTO. PSIC. BÁSICA DPCHO. M303
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València