foto M.Jose Carbonell Boria
M.JOSE CARBONELL BORIA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
Departament: Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques
(9639) 83652
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 11:00 a 12:30. 7ª PLANTA. FAC. GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Anual
Dimecres de 11:00 a 12:30. 7ª PLANTA. FAC. GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València