foto Begoña Clavel Arroitia
BEGOÑA CLAVEL ARROITIA
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Responsables de Gestio Academica
Àrea de coneixement: FILOLOGIA ANGLESA
Departament: Filologia Anglesa i Alemanya
(9638) 64728
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 13:30. DESPATX 052
Segon quadrimestre
Dijous de 10:30 a 13:30. DESPATX 052
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València