foto Belen Franch Gras
BELEN FRANCH GRAS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FÍSICA DE LA TERRA
Departament: Física de la Terra i Termodinàmica
(9635) 44054
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. PCUV .LPI DESPACHO 3.3.4
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. PCUV - LPI, DESPACHO 3.3.4
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València