foto Beatriz Gil Julia
BEATRIZ GIL JULIA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9638) 64406
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 15:30. N219 (FACULTAT PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA)
Segon quadrimestre
Divendres de 09:30 a 12:30. N219 (FACULTAT PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València