foto Beatriz Gil Julia
BEATRIZ GIL JULIA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9638) 64406
Asignatures impartides i modalitats docents
33308 - Personalitat i diferències individuals - Grau en PsicologiaTeòric-Pràctic
33322 - Treball fi de grau en psicologia - Grau en PsicologiaTreball fi d'estudis
33323 - Pràcticum en psicologia - Grau en PsicologiaPrácticum
40200 - Psicologia, autonomia i dependència - Màster Universitari en Atenció Sociosanitària a la DependènciaTreballs en grup, Seminaris, Pràctiques, Teoria
42328 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Atenció Sociosanitària a la DependènciaTreball fi d'estudis
44189 - Entrenament en habilitats bàsiques de psicòleg general sanitari - Màster Universitari en Psicologia General SanitàriaTeòric-Pràctic
44195 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44195 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Psicologia General SanitàriaTreball fi d'estudis
44725 - Treball final de màster - Màster Universitari en Migracions/ Master's Degree in Migration StudiesTreball fi d'estudis
64846 - Habilitats terapèutiques en PsicoteràpiaTeoria
64849 - Intervenció en Contextos familiars (Psicoteràpia infantojuvenil i familiar)Teoria
64979 - Habilitats terapèutiquesTeoria
64982 - Intervenció en Contextos familiars (Psicoteràpia infantojuvenil i familiar)Teoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 15:30. N219 (FACULTAT PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA)
Segon quadrimestre
Divendres de 09:30 a 12:30. N219 (FACULTAT PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València