foto Joshua Beneite Marti
JOSHUA BENEITE MARTI
PDI-Substitut/A
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:30. AREA DE EDUCACIÓN COMPARADA E HIST EDUCA - DESPATX 701
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. AREA DE EDUCACIÓN COMPARADA E HIST EDUCA - DESPATX 701
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València