foto Belen Masso Guijarro
BELEN MASSO GUIJARRO
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
64781
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 16:00 a 17:30. AREA DE TEORIA DE L'EDUCACIÓ - DESPATX 407
Primer quadrimestre
Dijous de 17:00 a 18:30. AREA DE TEORIA DE L'EDUCACIÓ - DESPATX 407
Segon quadrimestre
Divendres de 11:00 a 14:00. DESPATX 407 FAC. FILOSOFIA I CCEE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València